Expandmenu Shrunk


 • Category Archives wetenschap/science
 • Trinket powered geiger counter

  Lately I have been messing around a bit with microprocessor powered geiger counters. One smart guy came up with the idea of generating high voltage using PWM signals from the microprocessor itself. With some additional external parts a HV supply and negative going pulse suitable for microprocessors is easy to make. Here is a schematic I came up with:

  gm counter interface

  The circuit works as follows: A ~1 Khz squarewave turns the MPSA44 high voltage transistor on and off, generating high voltage when the  inductors current is shut off. The voltage depends on the pulse width of the square wave which can be tweaked in software. The 1N4007 diode rectifies this voltage, and the HV cap removes most of the ripple on this voltage. The resistor limits current to the GM tube. The current pulses from the tube generate a voltage drop over the 100K resistor which turns on the BC546. When this happens the voltage through the 10K resistor is pulled to ground, generating a negative going pulse each time the GM tube detects an ionizing ray or particle.

  To drive this circuit I used my new Adafruit Trinket, a small board with a Attiny85 microprocessor. Using the tutorials on the Adafruit website it is easy to work with from the Arduino environment. Here is the code:

  void setup() {
   analogWrite(0, 30); //starts PWM on pin 0, generates about 400V
   analogWrite(1, 255); // needed to get LED to full brightness
   attachInterrupt(0,countPulse,FALLING); // attach interrupt to pin 2
   }
  void loop() {
   //nothing much really
   }
  void countPulse(){
   //pulse led
   digitalWrite(1, HIGH);
   delay(100);
   digitalWrite(1,LOW);
   }

  And here is a video of the setup in use:

   

  Of course it is rather wasteful to only use the microprocessor to generate PWM and flash a LED. I plan on implementing counting and serial output in software later. Unfortunately the Trinket does not have native serial USB capability but bit banging a serial signal on one of the pins should work fine according to several sites. Then it is just a matter of adding a cheap PL2303 serial to USB adapter.

  Update 18/4/2014

  Added serial logging capability. Using a tx only software serial library, the Trinket outputs the measurements in CPM each 10 seconds on pin 4. New code:

  // Trinket GM counter by Johan/dynode.nl
  
  //counting vars
  long count = 0;
  long countPerMinute = 0;
  
  // init softserial only tx on pin 4
  #include <SendOnlySoftwareSerial.h>
  SendOnlySoftwareSerial mySerial (4);
  
  void setup() {
    mySerial.begin(9600); // init serial 9k6
    analogWrite(0, 30); //starts PWM on pin 0, generates about 400V
    analogWrite(1, 255); // needed to get LED to full brightness
    attachInterrupt(0,countPulse,FALLING); // attach interrupt to pin 2
    mySerial.println ("Trinket GM counter starting..."); 
  }
  
  void loop() {
    delay(10000); //the count is incrementing during this delay
    countPerMinute = 6 *count;
    mySerial.println (countPerMinute);
    count=0; //reset the count
  }
  
  void countPulse(){
      count++;
      //pulse led when count is increased
      digitalWrite(1, HIGH);
      delay(100);
      digitalWrite(1,LOW);
    }

  Example serial output using cheap eBay USB<>TTL serial adapter:

  Trinket GM counter starting...
  84
  12
  6
  0
  402        <--- thorium bearing mantle held next to GM tube
  996
  1218
  1146
  1074
  1104
  
  

  There still need to be some tweaking done, the circuit is quite susceptible to electromagnetic interference which causes erroneous counts.


 • Spits en Metro, promotors van angst voor radiostraling

   

  Geenstijl was me al voor, maar ik las met verbazing gisteren een artikel in de Metro waarin weer de bekende onzin werd uitgekraamd over de vermeende schadelijkheid van radiostraling van mobiele telefoons.
  Nu is de angst voor radiostraling van mobieltjes niet echt een nieuw onderwerp. Op het internet maken legioenen hypochonders en lijders aan paranoïde wanen zich hier al jaren druk over. Feit is echter dat de schadelijkheid van de elektromagnetische straling van mobieltjes, wifi e.d. nooit hard is aangetoond. Er zijn vele, vele onderzoeken geweest maar er is nooit een duidelijk verband tussen deze radiogolven en gezondheidsproblemen waargenomen.

  De Spits en de Metro lijken zich van de domme te houden, en voelen zich blijkbaar niet gehinderd door enige journalistieke integriteit. Het artikel in beide bladen is namelijk niks meer dan een advertorial voor  RADYGO “antistralings”hoesjes welke door ene Derck Mekkering worden verhandeld.

  Over het nut van dergelijke hoesjes kan ik kort zijn (niet), maar aangezien mijn doel voorlichting over dergelijke onzin is: hieronder een samenvatting van de claims bij dit product en mijn commentaar.

  Iedere 900 milliseconde vormt zich rondom smartphones een stralingsbol ter grootte van een voetbal.

  Dit is onzin aangezien de “stralingsbol” veel groter is en over vele honderden meters tot kilometers reikt om de dichtstbijzijnde “toren” te bereiken. Er wordt ook niks over de aard van deze bol gezegd. Is het een denkbeeldige bol met signalen boven een bepaalde veldsterkte? Hoe is bepaald vanaf welke veldsterkte de radiostraling schadelijk is? Dit wordt allemaal in het midden gelaten.  Het doel hier is om mensen te laten denken dat hun hoofd in een bol van schadelijke straling zit als ze met een mobieltje bellen. Pure angstzaaierij dus.

  Om gebruikers daar tegen te beschermen brengt het Amsterdamse bedrijf RADYGO nu speciale beschermhoesjes op de markt. Die reduceren deze stralingsbol tot de grootte van een golfbal en verminderen daarmee naar eigen zeggen de gezondheidsrisico’s.

  Wederom onwaar, de “bol” zal er nog steeds zijn en nog steeds de afstand tot de toren halen. Mogelijk dempt het hoesje de radiogolven enigszins maar en de elektronica zal daarop reageren en met meer vermogen gaan zenden, wat het nut van het hoesje teniet doet.

  Mekkering is bezorgd over de risico’s voor de langere termijn. ”Die zijn pas over enkele decennia duidelijk, zoals ook lange tijd het geval was bij roken. Pas dan zal duidelijk worden hoe gevaarlijk dat whatsappen, sms’en en bellen was.

  Dit is pure angstzaaierij met de motivatie geld te verdienen met de verkoop van deze hoesjes. Het feit dat de schadelijkheid van tabak jarenlang is ontkend door een krachtige lobby is geen bewijs voor de mogelijke schadelijkheid van radiostraling. Er is maar een manier om dit duidelijk te maken, met wetenschappelijk onderzoek.

  Helaas zijn vele mensen makkelijk beïnvloedbaar met alarmistische verhalen, en twijfelachtige figuren zoals Mekker(ing) kunnen daar fijn geld mee verdienen. De Metro en de Spits mogen van mij de oudpapierbak in, dat ze vol staan met advertenties is prima, maar als deze worden gepresenteerd als normale artikelen is er iets fors mis.

   

   

   

   

   

   


 • Streaming radio receivers with the Raspberry Pi

  rpi_audio_stream

  The Raspberry Pi is a small computer that has become very popular. Lots of applications and hardware hacks have been made for it. You can run various software like web/file/printservers, read out sensors, the possibilities are endless.

  I own multiple Raspberry Pi’s, one is a test platform for sensors, and a new one pictured above will be dedicated to audio streaming. I use the software packages darkice and icecast2 to capture the audio from an USB audio card and make it available on the internet.

  To stream audio with the RPi you’ll need the following hardware and software: Continue reading  Post ID 1326


 • Sterrenstof

  Op deze site schrijf ik vaak artikelen over radioactiviteit. Ik heb zelfs een geheel losstaande pagina aan dit onderwerp gewijd. Een vraag die bij al die elementen en isotopen bij mij naar boven kwam was: waar komen al die elementen toch vandaan? Hieronder een korte uitleg waar de elementen vandaan komen.

  CNO_Cycle

  fusie van helium en tritium naar koolstof, stikstof en zuurstof

  In het begin was er zoals bekend de Oerknal. Vlak na de oerknal waren er alleen simpele elementen zoals waterstof en helium, en in mindere mate beryllium, tritium, deuterium en lithium. Door de zwaartekracht concentreerden waterstof en helium zich en ontstonden sterren. Sterren verbranden in de eerste instantie de eerder genoemde elementen door middel van kernfusie. Hierbij onstaat stikstof en koolstof. Naarmate een ster ouder wordt zal deze steeds zwaardere elementen door kernfusie genereren, zoals neon, magnesium, silicium, zwavel, calcium en ijzer. Dit proces noemt men stellaire nucleosynthese. Continue reading  Post ID 1273


 • PMTs and scintillation probes

  quickprobe

  temporary probe with NaI(Tl) crystal, PMT, socket with voltage divider and BNC socket

  Following is a little guide to using photomultiplier tubes in DIY scintillation probes.

  Photomultipliers are vacuum tubes that convert light into electrons and multiply the resulting current up to millions of times. They are used to detect the minute flashes of light generated by scintillators, materials that convert gamma and x-rays into visible light.

  How to use these tubes? There are some things you need to remember when working with PMTs.

  Continue reading  Post ID 1233


 • Positieflijst

  onder gevangenschap lijdend reptiel 

   

  \Via mijn vader welke betrokken is bij het Platform Verantwoord Huisdierbezit kwam ik achter de ontwikkeling van zgn. positieflijsten. Dit zijn lijsten van dieren waarvan het toegestaan is ze te houden. Alle dieren die er niet op staan zijn automatisch verboden te houden.

  De positieflijsten zijn het resultaat van jarenlang gelobby van anti-dierhouderijactivisten en allerlei verenigingen zoals stichting AAP, WSPA, IFAW, etc. etc. Het liefst ziet men dat alleen een zeer beperkt aantal dieren mag worden gehouden, want men gaat er min of meer van uit dat als een dier “wild”  of exotisch is dit automatisch betekent dat het dier lijdt onder leven in gevangenschap.

  Men gaat compleet voorbij aan het feit dat vele exotische en minder bekende diersoorten door enthousiaste hobbyisten worden gehouden welke zich inzetten voor goede huisvesting, verzorging en informatie over deze dieren. Verwaarlozing en mishandeling worden echt niet zomaar geaccepteerd en deze dingen komen ook bij de gangbare dieren voor, ondanks dat dit strafbaar is. Continue reading  Post ID 1220


 • Keratoconus en kwakzalverij

  Ik deed vandaag op google een zoekopdracht op “keratoconus symptomen” omdat ik snel wat informatie over keratoconus moest verzamelen om naar iemand anders te sturen. Tussen de links van de bekende oogklinieken, artsen en andere informationele sites kwam ik dit gedrocht tegen:  Keratoconus, hoe kun je het behandelen volgens dr. Bates – VolZicht

  Volzicht is een site welke gerund wordt door ene Karin Hogenboom . Ze verkoopt voor het bedrag van €67  een cursus om beter zicht te krijgen volgens de methode van Dr. Bates, een oogarts uit min of meer de oertijd van de oogheelkunde. Dr. Bates dacht dat het doen van oefeningen allerlei oogaandoeningen kan verminderen of teniet doen.

  De ideëen van Dr. Bates liggen terecht al decennia onder vuur vanuit de reguliere geneeskunde. De oorzaak daarvoor is niet een of ander complot van geneeskundigen maar simpelweg dat het niet werkt. Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat de methode enig effect heeft, zo wordt ook op Wikipedia aangegeven:

  Bates’ techniques have never been scientifically established to improve eyesight.[3] Several of Bates’ techniques, including “sunning”, “swinging”, and “palming”, were combined with healthy changes to diet and exercise in a 1983 randomized controlled trial of myopic children in India. After 6 months, the experimental groups “did not show any statistically significant difference in refractive status”, though the children in the treatment group “subjectively … felt relieved of eye strain and other symptoms.”[24]

  Continue reading  Post ID 1218


 • Gebakken lucht in het kwadraad

  Via een FB kennis kwam ik het volgende “juweeltje” van een weblog tegen:

  Waarom is Zakelijk Bloggen zo lucratief??

  Wat er volgt is een incoherent verhaal doorspekt met spelfouten en wel een stuk of 5 “affiliate” links naar allerlei vage multi level marketing sites.Even wat quotes van deze pagina en een snelle analyse:

  Zes redenen waarom je met een zakelijke blog zou kunnen starten

  1. De meeste ondernemers denken het is te moeilijk, te veel werk of het vraagt te veel moed.

  Dit is geen reden maar juist een excuus om het niet te doen. Toch wordt het naar voren gebracht als “reden”, waarschijnlijk om met een compleet “artikel” te komen. Continue reading  Post ID 1206


 • Eye/oog update

  Posted on by Johan

  English follows below…

  Straks gaat er een ondertekende brief de deur uit en geef ik akkoord voor een behandeling aan mijn linkeroog en medewerking aan een wetenschappelijk onderzoek.

  Mijn linkeroog gebruik ik al tijden niet meer door lensintolerantie en ik zou graag weer eens met beide ogen willen zien.

  Volgens de oogarts is het voor mijn linkeroog mogelijk om een gedeeltelijke hoornvliestransplantatie (DALK) uit te voeren waarbij het achterste laagje, het endotheel, behouden zal blijven. Dit heeft een aantal bijzondere voordelen, de wond zal beter helen, de kans op afstoting is lager en het resultaat is duurzamer dan de transplantatie van de gehele dikte zoals in mijn rechteroog.

  Het wetenschappelijke onderzoek  gaat bekijken of een bepaalde methode om laagjes hoornvlies te scheiden voordelen biedt ten opzichte van de traditionele methodes. Dit is belangrijk, want bij DALK operaties komt het bij een vijfde van de operaties voor dat men de laagjes niet goed kan scheiden en dat men toch een ouderwetse transplantatie van de gehele dikte van het hoornvlies moet uitvoeren.

  Nu is het dus wachten op de operatie, een groffe indicatie van de arts is een half jaar. Uiteraard zal ik na de operatie weer de gebruikelijke updates geven.

  Continue reading  Post ID 1194


 • Raspberry Pi remote sensors

  Posted on by Johan

  I recently bought a Raspberry Pi to experiment with. The first things I did with it was connecting and reading out Maxim Integrated DS1820 one wire temperature sensor and the cheap Chinese DHT11 temperature / relative humidity sensor.

  To connect the sensors, I soldered some female pin headers to a piece of PCB. For the one wire network I soldered a 4.7K resistor between Vcc on pin1 (3.3V) and GPIO4 on pin 7. GPIO4 is the data pin for one wire, I used GPIO2 as the data pin for the DHT11.  DHT11 “modules” with a PCB and three pins have their own pull up resistor, the separate 4 pin sensors don’t. Shown below is the quick setup, I soldered the DS1820 directly to the PCB, and connected the DHT11 with some wires for 3.3V, data and ground.

  rasp_gpio_ds1820_dht11

   

  GPIO pinouts differ between the Raspberry Pi versions, I found the following pinout to be correct for my Raspberry Pi, a model A version 2.

  Reading out the sensors is easy. For the DS1820, load the required kernel modules which are included in the Raspbian Linux distribution: Continue reading  Post ID 1179