• Dymo Rhino 4200 review

  To breathe some life into my dead weblog again, a long put-off review of a useful piece of hardware I own, the Dymo Rhino 4200 thermal transfer label printer.


  Introduction

  If you, like me, involve yourself with various DIY hobbys (like 3D printing, photography, and various electronics, mechanics) you will end up with lots of containers with certain parts and/or materials in them. Labels that are easy to read and durable are in my opinion an essential tool for the home DIY hobbyist. They show what is (or should be) in a container. They will also make you think about your system of categorizing materials.

  As I mentioned, printed labels are durable. That is, if they are of the gold standard of label printing, thermal transfer printing. Of course, this is a hyperbole, you’re always better off with that old school embossing printer or the cheapest Dymo direct thermal than nothing at all.

  But for quality permanent labels, thermal transfer is in my opinion the best.

  BTW: TT printers are undeniably not a jack of all trades. For example, for mass printing shipping/price labels this technology is overengineered and much too expensive. In this domain direct thermal printing dominates. Continue reading  Post ID 3793


 • Sprookjesenergie

  De laatste jaren zoemt het in de maatschappij en media over duurzame energie. Daken worden van zonnepanelen voorzien en windparken worden op land en zee gebouwd. In centrales wordt biomassa omgezet in elektriciteit. Een goede zaak zou je denken.

  Helaas hebben veel voorstanders van duurzame energie in mijn ogen een onrealistische kijk op energieopwekking. Er wordt niet beredeneerd en berekend maar men stelt dat het met grootschalig toepassen van bepaalde technologieën simpelweg wel “goed komt”. Ik zal uitleggen waarom ik niet in deze visie geloof.

  Onze maatschappij in de huidige vorm heeft veel energie en grondstoffen nodig. Dat is zo gekomen door de revolutie in het winnen van olie en het gebruik daarvan voor grondstoffen en transport van mensen en goederen. Om minder CO2 uit te stoten en luchtvervuiling te verminderen zal het gebruik van fossiele brandstoffen moeten worden verminderd. Uiteraard is het ook belangrijk dat onze maatschappij op hetzelfde welvaartsniveau blijft.
  Onze maatschappij heeft dus betrouwbare, veilige energie nodig, op zeer grote schaal. Laat dat nu net een probleem zijn met de zogenaamde duurzame energiebronnen. 

   

  Continue reading  Post ID 3793


 • Geen btw op bio?

  Via de diverse sociale media werd ik op de hoogte gebracht van de volgende campagne,

  Geen BTW op bio

  De iniatiefnemers hiervan stellen dat biologisch voedsel beter is voor het milieu en de belastingbetaler geld scheelt.  De campagne lijkt een reactie te zijn op het verhogen van het lage BTW-tarief waarmee onder andere gezonde produkten zoals groente en fruit duurder zulllen worden.

  Ik vind deze campagne een slecht iniatief, vanwege diverse redenen.

  Biologische landbouw is niet per se beter voor het milieu en mens Ondanks dat er methodes worden toegepast welke op zich beter zijn voor het milieu (hergebruik van meststoffen, beperktere toepassing schadelijke stoffen) zijn er ook nadelen aan deze soort agricultuur. Zo is het landgebruik vaak 40% hoger, wat nogal een issue is met de beperkte hoeveelheid bruikbaar land op aarde.

  In tegenstelling wat mensen denken wordt in biologische landbouw gewoon gebruik gemaakt van pesticiden zoals koper(sulfaat), rotenon en pyrethrinen. Vooral de laatste zijn erg schadelijk voor bijen maar hier wordt, in tegenstelling tot de kunstmatige neonics, bijna nooit over gerept.

  Er is een algemene filosofie onder de aanhangers van biologische landbouw dat middelen van kunstmatige oorsprong altijd schadelijk zijn dan middelen van natuurlijke oorsprong. Dit is een erg raar idee als je bijvoorbeeld naar de relatieve giftigheid van cafeïne (in feite een natuurlijk insecticide) ten opzichte van een “kwaadaardig” herbicide zoals glyfosaat kijkt. De eerste stof is 40x(!) zo giftig als glyfosaat wat betreft het kunnen doden van proefdieren(ratten).

  Verder stelt de petitie ook:

  Wij Ondernemers van biologische speciaalzaken, en de consumenten van biologische voeding,Dat omdat de prijs van biologische voeding relatief hoger is, leidt btw in procenten naar een nog groter absoluut prijsverschil.

  Let vooral op de woorden “ondernemers” en “nog groter absoluut prijsverschil”.
  De methodes van biologische landbouw zijn duurder. Omdat er meer land nodig is en diverse technologieën worden uitgesloten zijn de opbrengsten lager en de kosten hoger. Dit is echter een op ideologie gebaseerde keus van de ondernemers.
  In feite wil men een belastingverlaging op het eigen produkt omdat men gelooft dat dit superieur is, ondanks dat hier geen wetenschappelijke consensus over is.

  En wie garandeert dat als deze gewenste maatregel is doorgevoerd men niet onder water een subtiele prijsverhoging doet? Uit de bewoordingen blijkt namelijk een behoorlijke ergernis dat even veilige en conventionele produkten veel goedkoper zijn.

  Samenvattend, een dergelijke maatregel zou onwenselijk zijn. Het is gebaseerd op ideologie, pseudowetenschap en winstbejag.


 • Synthwave Shout-out

  Some time ago I discovered the magical music genre of synthwave. It is more or less based on 80’s movie soundtrack music and influenced by other factors such as retrofuturism, chiptunes and 80’s nostalgia. The genre displays a large variety in styles. It can be quite poppy, catchy and accessible, but also very dark and abrasive.

  Here are some artists I see as prime examples of this musical genre:

  Trevor Something makes use of heavy vocals processing, slow plodding beats and synth sounscapes that extend to the horizon (and further). He likes writing melancholic lyrics about love, summer and use of various narcotics.

  Miami Nights 1984 has the ability to immediately transfer you to 80’s Miami, palm trees whizzing by while the radio plays the perfect driving music.

  Com Truise takes a more minimalistic and traditional approach, resulting in hypnotic artificialness. Continue reading  Post ID 3793