• Sprookjesenergie

  De laatste jaren zoemt het in de maatschappij en media over duurzame energie. Daken worden van zonnepanelen voorzien en windparken worden op land en zee gebouwd. In centrales wordt biomassa omgezet in elektriciteit. Een goede zaak zou je denken.

  Helaas hebben veel voorstanders van duurzame energie in mijn ogen een onrealistische kijk op energieopwekking. Er wordt niet beredeneerd en berekend maar men stelt dat het met grootschalig toepassen van bepaalde technologieën simpelweg wel “goed komt”. Ik zal uitleggen waarom ik niet in deze visie geloof.

  Onze maatschappij in de huidige vorm heeft veel energie en grondstoffen nodig. Dat is zo gekomen door de revolutie in het winnen van olie en het gebruik daarvan voor grondstoffen en transport van mensen en goederen. Om minder CO2 uit te stoten en luchtvervuiling te verminderen zal het gebruik van fossiele brandstoffen moeten worden verminderd. Uiteraard is het ook belangrijk dat onze maatschappij op hetzelfde welvaartsniveau blijft.
  Onze maatschappij heeft dus betrouwbare, veilige energie nodig, op zeer grote schaal. Laat dat nu net een probleem zijn met de zogenaamde duurzame energiebronnen.

  Duurzame energie zoals we deze kennen heeft een aantal issues welke in het algemeen worden gebagatelliseerd of genegeerd. De twee belangrijkste en meest gepromote duurzame energiebronnen hebben de volgende problemen:

  Vermogensdichtheid

  Zon en wind leveren per oppervlakteëenheid lage hoeveelheden vermogen. Voor windmolens en zonnepanelen is veel ruimte nodig. Voor een continu vermogen van bijv. 500MW (een middelgrote gas of kolencentrale ) zijn 250 windmolens van 2MW of ca. 62 windmolens van 8MW nodig. De vereiste grondoppervlakken zijn dus behoorlijk groot en zullen leiden tot verzet van mensen op land en mogelijk aantasting van het milieu op zee.

  Capaciteitsfactor

  Omdat wind en zon niet continu beschikbaar zijn zal het uiteindelijk opgewekte vermogen lager zijn dan de geïnstalleerde capaciteit. De verhouding tussen opgewekt en maximaal vermogen is de capaciteitsfactor. De maximale capaciteitsfactor van wind is ca. 50% en die van zon is 30%. Dat betekent dat je om een bepaald gemiddeld vermogen te halen je 2 of 3x de gewenste capaciteit moet installeren. En dit is een gemiddelde, op een dag met onvoldoende wind of zon zal de capaciteitsfactor nog lager zijn.

  Betrouwbaarheid

  Zoals eerder aangegeven verwacht onze maatschappij een continue aanvoer van energie. Wind en zon kunnen dit niet leveren, want er zijn dagen zonder voldoende wind en/of zon. De energie waar we dan vanaf willen (fossiel) moeten we dan inzetten om de elektriciteitsaanvoer in stand te houden. Er zijn momenteel geen opslagtechnologieën welke overtollige opwekking op de benodigde schaal kunnen opslaan en later vrijgeven. Zon en wind zijn dus afhankelijk van fossiele brandstoffen!

  Externaliteiten

  Voor de produktie van zonnepanelen zijn zware industrieën nodig. Voor de zonnecellen moeten materialen zoals silicium en diverse (zware) metalen worden gewonnen en verwerkt. Deze industrieën lopen doorgaans op goedkope energie uit kolencentrales. Na ca. 25 jaar zijn zonnepanelen aan vervanging toe en zullen deze moeten worden gerecycled. Hier ligt momenteel geen draaiboek voor klaar.
  Windmolens hebben bij de fabrikage grote hoeveelheden staal en aluminium nodig en het zeldzame aardelement neodymium. Al deze zaken moeten uiteraard weer gewonnen worden, met de nodige milieueffecten.

  Samenvattend

  “Duurzame” energie heeft een aantal forse nadelen welke in de denkwereld van voorstanders niet lijken te bestaan. Er is door lage vermogensdichtheid een enorm land/zee oppervlak nodig. Installaties moeten enorm worden overgedimensioneerd omdat het maximale vermogen praktisch nooit wordt gehaald. De betrouwbaarheid van deze energiebronnen is onvoldoende waardoor de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen in stand wordt gehouden.
  De produktie, installatie, onderhoud en recycling van zonnepanelen en windmolens heeft nadelige gevolgen voor het milieu welke praktisch altijd worden genegeerd.

  Zon en wind zijn hoogstens manieren om energieverbruik te reduceren. Voor daadwerkelijke opwekking van voldoende energie en warmte is fossiel nog steeds de baas, of we dat nu leuk vinden of niet. Het idee dat zon en wind onze maatschappij gaan voorzien van alle benodigde energie vind ik dus zoals de titel aangeeft een sprookje.


 • Geen btw op bio?

  Via de diverse sociale media werd ik op de hoogte gebracht van de volgende campagne,

  Geen BTW op bio

  De iniatiefnemers hiervan stellen dat biologisch voedsel beter is voor het milieu en de belastingbetaler geld scheelt.  De campagne lijkt een reactie te zijn op het verhogen van het lage BTW-tarief waarmee onder andere gezonde produkten zoals groente en fruit duurder zulllen worden.

  Ik vind deze campagne een slecht iniatief, vanwege diverse redenen.

  Biologische landbouw is niet per se beter voor het milieu en mens Ondanks dat er methodes worden toegepast welke op zich beter zijn voor het milieu (hergebruik van meststoffen, beperktere toepassing schadelijke stoffen) zijn er ook nadelen aan deze soort agricultuur. Zo is het landgebruik vaak 40% hoger, wat nogal een issue is met de beperkte hoeveelheid bruikbaar land op aarde.

  In tegenstelling wat mensen denken wordt in biologische landbouw gewoon gebruik gemaakt van pesticiden zoals koper(sulfaat), rotenon en pyrethrinen. Vooral de laatste zijn erg schadelijk voor bijen maar hier wordt, in tegenstelling tot de kunstmatige neonics, bijna nooit over gerept.

  Er is een algemene filosofie onder de aanhangers van biologische landbouw dat middelen van kunstmatige oorsprong altijd schadelijk zijn dan middelen van natuurlijke oorsprong. Dit is een erg raar idee als je bijvoorbeeld naar de relatieve giftigheid van cafeïne (in feite een natuurlijk insecticide) ten opzichte van een “kwaadaardig” herbicide zoals glyfosaat kijkt. De eerste stof is 40x(!) zo giftig als glyfosaat wat betreft het kunnen doden van proefdieren(ratten).

  Verder stelt de petitie ook:

  Wij Ondernemers van biologische speciaalzaken, en de consumenten van biologische voeding,Dat omdat de prijs van biologische voeding relatief hoger is, leidt btw in procenten naar een nog groter absoluut prijsverschil.

  Let vooral op de woorden “ondernemers” en “nog groter absoluut prijsverschil”.
  De methodes van biologische landbouw zijn duurder. Omdat er meer land nodig is en diverse technologieën worden uitgesloten zijn de opbrengsten lager en de kosten hoger. Dit is echter een op ideologie gebaseerde keus van de ondernemers.
  In feite wil men een belastingverlaging op het eigen produkt omdat men gelooft dat dit superieur is, ondanks dat hier geen wetenschappelijke consensus over is.

  En wie garandeert dat als deze gewenste maatregel is doorgevoerd men niet onder water een subtiele prijsverhoging doet? Uit de bewoordingen blijkt namelijk een behoorlijke ergernis dat even veilige en conventionele produkten veel goedkoper zijn.

  Samenvattend, een dergelijke maatregel zou onwenselijk zijn. Het is gebaseerd op ideologie, pseudowetenschap en winstbejag.


 • Synthwave Shout-out

  Some time ago I discovered the magical music genre of synthwave. It is more or less based on 80’s movie soundtrack music and influenced by other factors such as retrofuturism, chiptunes and 80’s nostalgia. The genre displays a large variety in styles. It can be quite poppy, catchy and accessible, but also very dark and abrasive.

  Here are some artists I see as prime examples of this musical genre:

  Trevor Something makes use of heavy vocals processing, slow plodding beats and synth sounscapes that extend to the horizon (and further). He likes writing melancholic lyrics about love, summer and use of various narcotics.

  Miami Nights 1984 has the ability to immediately transfer you to 80’s Miami, palm trees whizzing by while the radio plays the perfect driving music.

  Com Truise takes a more minimalistic and traditional approach, resulting in hypnotic artificialness. Continue reading  Post ID 3707


 • Detecting Radon with an ionization chamber

  Since I am interested in radiation I have been looking into ways of detecting radon and logging the results electronically. There are different ways of detecting radon.There are alpha track detectors which measure radon by having the alpha particles damage plastic and analysing the material later. Lucas cells are used to take an air sample and count the amount of alpha decays detected by a ZnS(Ag) scintillator and a photomultiplier.

  Alpha particles are strongly ionizing due to the fact that they are heavy particles that easily interact with matter. They have enough energy to hit a zinc sulphide scintillator and be visible to a dark-adapted human eye.

  A different way of detecting alpha particles is measuring the amount of ions they generate when they travel through a distance of air. By using an ion chamber, these ions can be converted into a measurable current, and even a discrete current pulse for each alpha ionization event.

  I found Alan Yates’ “Ion Chamber Alpha Particle Counter” to be easy to build. It is a small ion chamber with a JFET and a small circuit using a plain TL072 opamp.

  Some notes for anyone building this circuit:

  • A nice ion chamber can be made using a BNC male to SO-239 adapter and the screw hull from a PL-259 connector. Remove the teflon/plastic from the SO-239 end and solder the source of the JFET to the center pin and the drain to the wall. I covered one end of the screw hull with copper tape and punched a lot of holes in it to allow air to enter the ion chamber
  • Shielding of the JFET is critical, if shielding is insufficient the circuit will detect electric fields from static charges, mains voltage etc. and become unstable.
  • The circuit shows a 2N5484, I used a J201 that I intended to use for another type of alpha detector. I did not need to change the 560 ohm resistor on the source of the JFET.
  • It usually takes a minute for the circuit to settle down. This is because the gate of the JFET is floating and slowly charges up to a stable voltage. Before this happens no proper detections can take place.
  • This is a slow detector, when an alpha particle strikes it takes 100’s of milliseconds for the charge to leak away. During this time no other particles can be detected. In practice this is not a problem since alpha count rates even in high radon environments will not exceed the maximum count rate.

  This circuit is highly recommended for people wanting to research radon. It is easy and cheap to build, does not require high voltages and could be easily adapted to enable logging with microcontrollers. The last thing is a matter of converting the output into a 5/3.3V signal using a voltage divider and connecting it to a microprocessor GPIO pin. I am thinking of using a ESP8266 and ESP Easy’s pulse counting feature to make radon measurements available on the network/internet.

  Here is a video of my build of this circuit in action: