Overheidsbemoeienis en privacy

De laatste tijd begin ik me er steeds meer te ergeren aan de overmatige bemoeizucht en de vraag naar privacygevoelige informatie van de overheid.

Elektronische patiƫntendossiers, opslag van vingerafdrukken in databases en gebruik in paspoorten, bewaarplicht internetverkeer, de ov-chipkaart en nu als toppunt de kilometerheffing waarbij men zonder blikken of blozen de autorijder verplicht een kastje in de auto te laten bouwen welke op basis van GPS berekent hoeveel kilometers de auto maakt.

De overheden beweren bij de invoer van dergelijke systemen dat ze zullen bijdragen aan de veiligheid en dat er altijd controle zal plaatsvinden op eventueel misbruik. Dit is echter absoluut geen reden om zich zomaar neer te leggen bij deze dingen!

Veiligheid is in mijn ogen een vrij slap argument aangezien een echte terrorist (om maar iets te noemen) zich weinig aantrekt van identificatiepapieren en camerawouden. Hij of zij doet gewoon wat nodig is om te terroriseren, whatever it takes. Controle op basis van technologie zal altijd ergens tekort schieten, en juist dat zal er voor zorgen dat veiligheid nooit absoluut zal zijn. Maar dat is ook niet nodig, aangezien de overheid het wil doen voorkomen voor veiligheid te zijn maar uiteindelijk gaat het om de controle (lees: macht) die men kan uitoefenen op de burger.

De controle op misbruik van systemen is ook zeer twijfelachtig aangezien een overheid met kleine stapjes regels en voorwaarden kan wijzigen zodat de burger dat niet merkt en pas achteraf in de gaten krijgt wat er allemaal kan worden ingezien en wie dat allemaal kan.

In discussies beroepen mensen zich ook vaak op het “ik heb niks te verbergen” argument. Dit is gevaarlijk en kortzichtig en ik zal proberen uit te leggen waarom. Dit argument gaat uit van een goedwillende overheid. Er zijn talloze voorbeelden van overheden die op een bepaald moment veranderden en de burger steeds harder gingen onderdrukken. Dat wij in Nederland een relatief grote vrijheid genieten zegt niets over hoe dat in de toekomst zal zijn.

Controle vooraf op strafbare feiten maakt ook van iedereen een verdachte zonder dat er eerst een strafbaar feit is vastgesteld. Dit is het omkeren van de bewijslast en het verkwanselen van een van onze basisrechten, namelijk dat men onschuldig is tot het tegendeel is bewezen. Dit recht beschermt ons tegen al te “creatieve” overheden die zoeken naar dingen om mensen voor te straffen en hun vrijheid af te nemen.

Kortom, het is tijd om de overheid een halt toe te roepen en een duidelijk signaal te geven dat het maar eens afgelopen moet zijn met het afbreken van privacy en het overmatig proberen te verzamelen van informatie in ruil voor een beetje “veiligheid”.

Ik heb op het Internet een tweetal petities gevonden en ik roep eenieder op deze te ondertekenen, zodat de overheid hopelijk eens doorkrijgt dat wij dit niet willen.

Kilometerheffing No Way!

Stop de opslag van vingerafdrukken


Comments are closed.