• Tag Archives overheid
 • Milieuzone Utrecht = symboolpolitiek

  Recentelijk is de regelgeving omtrent de milieuzone in Utrecht in werking gesteld. Mensen die met een “oude” auto, dwz. een personen- of bestelauto welke op diesel loopt van voor 1 januari 2001 lopen risico op een boete van €90 als ze in de milieuzone rondrijden.

  Vervuiling door autoverkeer is een groot probleem in stedelijke gebieden. Door grote hoeveelheden autoverkeer wordt lokaal veel fijnstof, NOx en andere narigheden uitgestoten, welke vervolgens door mensen worden ingeademd. Dat is een slechte zaak, maar milieuzones in de huidige vorm gaan dit niet oplossen. Het is een mooi voorbeeld van symboolpolitiek: het voelt goed voor de politici en anderen welke voor de invoer verantwoordelijkheid zijn maar is in praktijk geen oplossing.

  Waarom is de milieuzone in Utrecht in de huidge vorm slecht idee?

  Allereerst is er de vraag of het iets gaat uitmaken. Er rijdt een enorm aantal auto’s rond welke allemaal in min of meerdere mate schadelijke stoffen uitstoten. Of je nu de oude, zwaarder uitstotende auto’s weert of niet, vervuiling is er, en de oorzaak daarvan is de grote hoeveelheid verkeer, niet een minderheid aan oudere auto’s.
  Het onderscheid maken gebeurt op onnauwkeurige basis. Er wordt niet gekeken wat een auto uitstoot maar naar het bouwjaar en de gebruikte brandstof. Eventuele filters/katalysatoren e.d. tellen niet mee. Stokoude benzineauto’s mogen gewoon doortuffen.
  Het gebied van de milieuzone is grofweg de Utrechtse binnenstad. Nu trekt een stadcentrum altijd verkeer aan en zou dit de effectiviteit van de regels vergroten maar waarom geen ander of groter gebied van de stad? Hebben mensen in buitenwijken dichtbij grote verkeersaders minder recht op schone lucht?

  Luchtkwaliteit is een belangrijke issue. Maar als dit aangepakt wordt moet dit ook goed gebeuren. Dat betekent heel simpel het reduceren van de hoeveelheid verkeer in een stad. Politiek gezien is dat echter een minder hip idee omdat er veel weerstand zal zijn tegen het weren van auto’s. Het is ook een ingewikkelde issue aangezien het opzetten en stimuleren van alternatieve vervoersmiddelen veel tijd, geld en een hoop durf vereist. Dergelijke dingen hoef je van de meeste politici niet te verwachten. Dubbel glas in het kantoorpand van de partij installeren of het opruimen van decennia lang dumpen van chemisch afval? Te moeilijk…


 • Positieflijst

  onder gevangenschap lijdend reptiel 

   

  \Via mijn vader welke betrokken is bij het Platform Verantwoord Huisdierbezit kwam ik achter de ontwikkeling van zgn. positieflijsten. Dit zijn lijsten van dieren waarvan het toegestaan is ze te houden. Alle dieren die er niet op staan zijn automatisch verboden te houden.

  De positieflijsten zijn het resultaat van jarenlang gelobby van anti-dierhouderijactivisten en allerlei verenigingen zoals stichting AAP, WSPA, IFAW, etc. etc. Het liefst ziet men dat alleen een zeer beperkt aantal dieren mag worden gehouden, want men gaat er min of meer van uit dat als een dier “wild”  of exotisch is dit automatisch betekent dat het dier lijdt onder leven in gevangenschap.

  Men gaat compleet voorbij aan het feit dat vele exotische en minder bekende diersoorten door enthousiaste hobbyisten worden gehouden welke zich inzetten voor goede huisvesting, verzorging en informatie over deze dieren. Verwaarlozing en mishandeling worden echt niet zomaar geaccepteerd en deze dingen komen ook bij de gangbare dieren voor, ondanks dat dit strafbaar is. Continue reading  Post ID 2116


 • Kerken en de GBA

  Op Geenstijl en Trouw was er weer een nieuw “privacydrama van enorme proporties” aan het licht gekomen. Wat blijkt, kerken hebben middels de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (Sila) toegang tot de gemeentelijke basisadministratie (GBA). Deze gebruiken ze onder andere om verhuizingen van ingeschrevenen bij te houden. Toen ik jaren geleden naar Utrecht verhuisde vanuit het dorp waar mijn ouders wonen kreeg ik op een gegeven moment een brief met een voorstel me weer bij een protestantse kerk in Utrecht aan te melden, evenals enige bedelbrieven voor diverse collectes.

  Ik kan me herinneren dat ik me toen daar lichtelijk aan heb geërgerd en me ook afvroeg hoe de kerk wist dat ik was verhuisd. Achteraf bekeken zijn er ergere dingen in het leven. Het zou pas echt vervelend zijn als de kerk actief mensen zou proberen te werven middels deze toegang tot informatie, maar dat is voor zover ik weet nooit gebeurd. Er zijn ook geen gevallen van fraude of misbruik van gegevens bekend. Je zou dus kunnen stellen dat de kerk verantwoordelijk met deze toegang omgaat.

  Principieel gezien echter is het een schending van de scheiding tussen kerk en staat. De kerk heeft geen toegang nodig tot deze informatie ter algemeen nut, maar om de volgelingen “erbij” te houden. Ik beschouw het assisteren bij de administratie van kerken niet als een taak van de overheid, aangezien ik religie een persoonlijke zaak vind.

  Uiteindelijk is er op diverse sites een hoop gebakkelei over deze kwestie maar lijkt men de ernstigere voorbeelden van invloed van religie op de staat te vergeten. We hebben nog steeds een wettelijk verbod op godslastering, er gaat nog steeds geld naar bijzonder onderwijs en een partij welke moedwillig de grondwet en diverse verdragen schendt heeft dit jaren ongestraft kunnen doen.

   

   


 • Repeaterbeleid en het AT

  De laatste tijd ben ik weer wat meer bezig met de zendamateurhobby en er zijn wat dingen die mij minder bevallen in de huidige gang van zaken rond repeaters en de invloed van het Agentschap Telecom op de hobby van zendamateurs.

  Een aantal maanden geleden kwam ik er achter dat de repeater PI2NOS te Hilversum uit de lucht was. Na navraag bleek dat de repeater was uitgezet vanwege problemen met de benodigde vergunning. Repeaters zijn namelijk voor een groot deel onbemande stations en moeten uiteraard aan bepaalde regelgeving voldoen. Dat is begrijpelijk maar in dit geval is dus een repeater uitgezet puur vanwege beleid. Er was geen sprake van piraterij, gerotzooi of storingen op andere gebruikers. Toch werd een prachtrepeater met een flink bereik en vele serieuze gebruikers puur vanwege beleid van het AT uit de lucht gehaald. Continue reading  Post ID 2116


 • Overheidsbemoeienis en privacy

  De laatste tijd begin ik me er steeds meer te ergeren aan de overmatige bemoeizucht en de vraag naar privacygevoelige informatie van de overheid.

  Elektronische patiëntendossiers, opslag van vingerafdrukken in databases en gebruik in paspoorten, bewaarplicht internetverkeer, de ov-chipkaart en nu als toppunt de kilometerheffing waarbij men zonder blikken of blozen de autorijder verplicht een kastje in de auto te laten bouwen welke op basis van GPS berekent hoeveel kilometers de auto maakt. Continue reading  Post ID 2116