• Category Archives politiek/politics
 • Milieuzone Utrecht = symboolpolitiek

  Recentelijk is de regelgeving omtrent de milieuzone in Utrecht in werking gesteld. Mensen die met een “oude” auto, dwz. een personen- of bestelauto welke op diesel loopt van voor 1 januari 2001 lopen risico op een boete van €90 als ze in de milieuzone rondrijden.

  Vervuiling door autoverkeer is een groot probleem in stedelijke gebieden. Door grote hoeveelheden autoverkeer wordt lokaal veel fijnstof, NOx en andere narigheden uitgestoten, welke vervolgens door mensen worden ingeademd. Dat is een slechte zaak, maar milieuzones in de huidige vorm gaan dit niet oplossen. Het is een mooi voorbeeld van symboolpolitiek: het voelt goed voor de politici en anderen welke voor de invoer verantwoordelijkheid zijn maar is in praktijk geen oplossing.

  Waarom is de milieuzone in Utrecht in de huidge vorm slecht idee?

  Allereerst is er de vraag of het iets gaat uitmaken. Er rijdt een enorm aantal auto’s rond welke allemaal in min of meerdere mate schadelijke stoffen uitstoten. Of je nu de oude, zwaarder uitstotende auto’s weert of niet, vervuiling is er, en de oorzaak daarvan is de grote hoeveelheid verkeer, niet een minderheid aan oudere auto’s.
  Het onderscheid maken gebeurt op onnauwkeurige basis. Er wordt niet gekeken wat een auto uitstoot maar naar het bouwjaar en de gebruikte brandstof. Eventuele filters/katalysatoren e.d. tellen niet mee. Stokoude benzineauto’s mogen gewoon doortuffen.
  Het gebied van de milieuzone is grofweg de Utrechtse binnenstad. Nu trekt een stadcentrum altijd verkeer aan en zou dit de effectiviteit van de regels vergroten maar waarom geen ander of groter gebied van de stad? Hebben mensen in buitenwijken dichtbij grote verkeersaders minder recht op schone lucht?

  Luchtkwaliteit is een belangrijke issue. Maar als dit aangepakt wordt moet dit ook goed gebeuren. Dat betekent heel simpel het reduceren van de hoeveelheid verkeer in een stad. Politiek gezien is dat echter een minder hip idee omdat er veel weerstand zal zijn tegen het weren van auto’s. Het is ook een ingewikkelde issue aangezien het opzetten en stimuleren van alternatieve vervoersmiddelen veel tijd, geld en een hoop durf vereist. Dergelijke dingen hoef je van de meeste politici niet te verwachten. Dubbel glas in het kantoorpand van de partij installeren of het opruimen van decennia lang dumpen van chemisch afval? Te moeilijk…


 • Gefilterd internet en netneutraliteit

  Een van de grootste klanten van mijn werkgever, de internetprovider Kliksafe, biedt gefilterd internet aan. Door middel van het filter probeert men toegang tot het internet te geven maar zaken welke niet horen binnen de levensvisie van de (hoofzakelijk bevindelijk Gereformeerde) klanten ontoegankelijk te maken.

  Ik vind zelf gefilterd internet een slecht idee. Er staan inderdaad slechte zaken op het internet en ook veel dingen die niet met mijn levensvisie overeenkomen. Ik heb echter de keuze om bepaalde sites gewoon niet te bezoeken. Tevens heeft het filter van Kliksafe onder andere het doel mensen zover mogelijk van kennis te houden welke hun levensbeschouwing tegenspreekt. Toegang tot informatie over dingen zoals evolutie, de leeftijd van het universum, atheïsme en scepticisme wordt door het filter bewust moeilijker gemaakt. Continue reading  Post ID 3253


 • Occupy Utrecht

  (Alle foto’s staan hier )

  De laatste dagen kwam ik vanwege mijn hobby fotografie in contact met de Occupy beweging. Ik was al op de hoogte van het fenomeen en het leek me leuk om er een paar plaatjes van te schieten.

  Activisme is tegenwoordig minder populair, we gaan niet meer met zn tienduizenden de straat op tegen de neutronenbom. Op weblogs zoals Geenstijl worden activisten weggezet als “beroepsboeroepers” en wordt de suggestie gedaan dat ze niet moeten zeuren en niet zoals iedereen aan het werk moeten en belasting betalen. Continue reading  Post ID 3253


 • Repeaterbeleid en het AT

  De laatste tijd ben ik weer wat meer bezig met de zendamateurhobby en er zijn wat dingen die mij minder bevallen in de huidige gang van zaken rond repeaters en de invloed van het Agentschap Telecom op de hobby van zendamateurs.

  Een aantal maanden geleden kwam ik er achter dat de repeater PI2NOS te Hilversum uit de lucht was. Na navraag bleek dat de repeater was uitgezet vanwege problemen met de benodigde vergunning. Repeaters zijn namelijk voor een groot deel onbemande stations en moeten uiteraard aan bepaalde regelgeving voldoen. Dat is begrijpelijk maar in dit geval is dus een repeater uitgezet puur vanwege beleid. Er was geen sprake van piraterij, gerotzooi of storingen op andere gebruikers. Toch werd een prachtrepeater met een flink bereik en vele serieuze gebruikers puur vanwege beleid van het AT uit de lucht gehaald. Continue reading  Post ID 3253