Positieflijst

onder gevangenschap lijdend reptiel 

 

\Via mijn vader welke betrokken is bij het Platform Verantwoord Huisdierbezit kwam ik achter de ontwikkeling van zgn. positieflijsten. Dit zijn lijsten van dieren waarvan het toegestaan is ze te houden. Alle dieren die er niet op staan zijn automatisch verboden te houden.

De positieflijsten zijn het resultaat van jarenlang gelobby van anti-dierhouderijactivisten en allerlei verenigingen zoals stichting AAP, WSPA, IFAW, etc. etc. Het liefst ziet men dat alleen een zeer beperkt aantal dieren mag worden gehouden, want men gaat er min of meer van uit dat als een dier “wild”  of exotisch is dit automatisch betekent dat het dier lijdt onder leven in gevangenschap.

Men gaat compleet voorbij aan het feit dat vele exotische en minder bekende diersoorten door enthousiaste hobbyisten worden gehouden welke zich inzetten voor goede huisvesting, verzorging en informatie over deze dieren. Verwaarlozing en mishandeling worden echt niet zomaar geaccepteerd en deze dingen komen ook bij de gangbare dieren voor, ondanks dat dit strafbaar is.

Natuurlijk is het niet de bedoeling dat mensen zonder beperkingen allerlei exotische dieren gaan houden. Bij bepaalde dieren is verzorging complex en vereisten qua behuizing erg groot. Je gaat niet zomaar wasberen of kangaroes houden. Maar in plaats van excessen aan te pakken gaat de Nederlandse overheid mee in het zeer subjectieve standpunt dat dierhouderij voor een groot deel ongewenst is. Het lijkt erop dat bij het vragen om advies vooral de mening van anti-dierhouders is gevraagd, en dat de mening van liefhebbers er totaal niet toe doet.

Momenteel is er een positieflijst voor zoogdieren welke vanaf volgend jaar in werking treedt. Met deze wetgeving is het straks verboden om bijvoorbeeld siberische hamsters en degoes te houden, vrij normale dieren welke in veel dierenwinkels worden verkocht. Degoes zijn wat moeilijker te houden dan de gangbare knaagdieren maar ik zie absoluut geen reden om ze dan maar geheel te verbieden.

Als men bij het maken van positieflijsten voor reptielen, amfibieën, vissen en vogels net zo te werk gaat vrees ik het ergste. Vermoedelijk mag je dan bijvoorbeeld als reptielenhouder blij zijn met het houden van roodwangschildpadden en baardagamen en gaat de rest op de zwarte lijst, want te exotisch of onbekend.

Aanvulling: Nogal wat dierenliefhebbers zijn ook lid/donateur van de eerder genoemde stichtingen. Op de diverse sociale media is al flink veel verzet tegen de positieflijsten:

nietzopositief

De positieflijst is in mijn ogen een zeer matig stukje wetgeving. Het doet niks aan dierenwelzijn van gangbare huisdieren, het negeert de kennis en zorg van een grote groep dierenliefhebbers en werkt mogelijk in de toekomst illegale handel in de hand, met alle gevolgen van dien.

Als je de positieflijst net zoals ik een slecht idee vind, teken dan de volgende petitie!

 


One Response to Positieflijst

  1. Avatar wendy van impelen
    wendy van impelen says:

    Belachelijk