Kerken en de GBA

Op Geenstijl en Trouw was er weer een nieuw “privacydrama van enorme proporties” aan het licht gekomen. Wat blijkt, kerken hebben middels de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (Sila) toegang tot de gemeentelijke basisadministratie (GBA). Deze gebruiken ze onder andere om verhuizingen van ingeschrevenen bij te houden. Toen ik jaren geleden naar Utrecht verhuisde vanuit het dorp waar mijn ouders wonen kreeg ik op een gegeven moment een brief met een voorstel me weer bij een protestantse kerk in Utrecht aan te melden, evenals enige bedelbrieven voor diverse collectes.

Ik kan me herinneren dat ik me toen daar lichtelijk aan heb geërgerd en me ook afvroeg hoe de kerk wist dat ik was verhuisd. Achteraf bekeken zijn er ergere dingen in het leven. Het zou pas echt vervelend zijn als de kerk actief mensen zou proberen te werven middels deze toegang tot informatie, maar dat is voor zover ik weet nooit gebeurd. Er zijn ook geen gevallen van fraude of misbruik van gegevens bekend. Je zou dus kunnen stellen dat de kerk verantwoordelijk met deze toegang omgaat.

Principieel gezien echter is het een schending van de scheiding tussen kerk en staat. De kerk heeft geen toegang nodig tot deze informatie ter algemeen nut, maar om de volgelingen “erbij” te houden. Ik beschouw het assisteren bij de administratie van kerken niet als een taak van de overheid, aangezien ik religie een persoonlijke zaak vind.

Uiteindelijk is er op diverse sites een hoop gebakkelei over deze kwestie maar lijkt men de ernstigere voorbeelden van invloed van religie op de staat te vergeten. We hebben nog steeds een wettelijk verbod op godslastering, er gaat nog steeds geld naar bijzonder onderwijs en een partij welke moedwillig de grondwet en diverse verdragen schendt heeft dit jaren ongestraft kunnen doen.

 

 


6 Responses to Kerken en de GBA

 1. Avatar Vlaanderen
  Vlaanderen says:

  Iedere instantie in Nederland kan tegen vergoeding informatie halen uit de GBA op voorwaarde dat men de privacywetgeving respecteerd en honoreerd. De Heere is hoogstwaarschijnlijk een verbond met je aangegaan (doop). Dat maakt jou tot dooplid van de Protestantse Kerk in Nederland. Ten tijde van een mutatie in het GBA worden alle daaraan gelieerde instanties (zorgverzekeraar, pensioenfondsen, banken en ook de Kerk) daarover geïnformeerd. Niets nieuws onder de zon.

  Dan haal je een onderwerp aan dat erg actueel en voor somige gevoelig ligt. Als eerste moet je weten dat de man en vrouw gelijk zijn gemaakt. Maar dit verontdersteld niet dat er geen verscheidenheid is. God maakt ons in de Bijbel duidelijk dat de man, zowel in het huwelijk als in de (christelijke) gemeente door God is geroepen om verantwoording en gezag te dragen. In Efeze 5:22-24 staat dat de man het hoofd is van de vrouw, net zoals Christus het Hoofd van de gemeente is. Zowel de vrouw als de gemeente zijn geroepen om zich te stellen onder dit gezag en verantwoording. Als een vrouw haar man niet als hoofd accepteerd, hoe kan zij dan Christus als het Hoofd van de gemeente accepteren? Beiden zijn niet van elkaar te scheiden. De vrouwen die het betreft belijden dit. Het is enkel de niet-kerkelijke menigte die vinden dat wij het anders moeten doen. Dat is vrijheid tegenwoordig.

  • Ten tijde van een mutatie in het GBA worden alle daaraan gelieerde instanties (zorgverzekeraar, pensioenfondsen, banken en ook de Kerk) daarover geïnformeerd. Niets nieuws onder de zon.

   Je noemt de kerk in een adem met andere instanties. Echter, die andere instanties zijn seculier en zijn voor de maatschappij van algemeen nut. Religies echter zijn niet ter algemeen nut, afhankelijk van de “zwaarte” maakt men onderscheid tussen mensen binnen en buiten de groep. Ik vind daarom dat religieuze groeperingen geen recht hebben op toegang tot de GBA, ledenadministratie zou hun eigen zaak moeten zijn.

   Als eerste moet je weten dat de man en vrouw gelijk zijn gemaakt. Maar dit verontdersteld niet dat er geen verscheidenheid is. God maakt ons in de Bijbel duidelijk dat de man, zowel in het huwelijk als in de (christelijke) gemeente door God is geroepen om verantwoording en gezag te dragen.

   Als de Bijbel stelt dat de man verantwoording en gezag moet dragen zijn mannen en vrouwen dus gewoon niet gelijk. “Gelijk zijn gemaakt” is dus betekenisloos.

   De vrouwen die het betreft belijden dit.

   Je spreekt dus voor de vrouwen in jouw gemeenschap. Maar wie zegt dat zij dat daadwerkelijk vinden? Ik kan mij voorstellen dat vrouwen welke in jouw geloof zijn opgebracht deze mening delen maar aan de andere kant kan ik een mening welke is gevormd door het van jongs af aan vertellen van een bepaalde “waarheid” niet als bewust (en dus geldig) beschouwen.

   Het is enkel de niet-kerkelijke menigte die vinden dat wij het anders moeten doen. Dat is vrijheid tegenwoordig.

   Dat is inderdaad een moeilijk punt waar ik zelf ook over twijfel. Is het afdwingen van vrijheid door maatschappij en/of overheid niet gewoon onvrijheid?
   Anderzijds zouden door de kerkelijken in dezen vrijheden welke door de maatschappij in het algemeen worden genoten zoals abortus, euthanasie, homohuwelijk etc. etc. teniet worden gedaan als men hier iets over te zeggen zou hebben. Ik vind het vreemd om te klagen over opgedrongen “vrijheid” als je het zelf geen probleem vind om vrijheden van anderen af te nemen.

 2. Maar wie zegt dat zij dat daadwerkelijk vinden?

  Ik.

 3. Ik ben volgensmij nu in de minderheid wat betreft mijn ideologie 🙂

  Helaas betekent dit antwoord weinig voor mij. Het enige wat ik als geloofwaardig zou beschouwen is de uitkomst van een anonieme enquete onder bevindelijk gereformeerde vrouwen. Ik vraag men ten zeerste af of dat gebeurt, de reactie zal waarschijnlijk zijn “Dat weten we toch wel”.

  Het is hetzelfde als Moslims vragen hoeveel homo’s er onder hen zijn, een hoogst ongemakkelijke vraag welke men het liefst uit de weg gaat.

 4. Avatar Vlaanderen
  Vlaanderen says:

  Waarom ga je niet een keer mee naar de Kerk? Wellicht dat je dan gaat inzien wat ons drijft.

  • Ik ben eerlijk gezegd al vaak genoeg in een kerk geweest, en levensbeschouwelijk is het mijn ding gewoon niet. Ik vind dat ik voldoende directe en indirecte ervaring met het geloof heb om dat te zeggen.
   Ik zie wel de sociale kracht van kerken, de bezoekers vormen een hechte groep welke zekere voordelen biedt. Het zou echter niet eerlijk zijn om dat in te calculeren, naar een kerk te gaan en deel uit te gaan maken van de gemeenschap, want ik ben niet gelovig.
   Een denkbeeldige kerk waar ik misschien wel naar toe zou gaan is eentje die op seculier humanisme zou zijn gebaseerd. Dus geen bovennatuurlijk gedoe, maar wel met een gemeenschap bij de diepere levensvragen stilstaan.